Home
Up
Bosanske Poslovice
Arapske Poslovice
Kelila i Dimna
Latinske Poslovice
Perzijske Poslovice
Turske Poslovice
Ostale Poslovice
Izreke Znanih Ljudi
Crtica iz Mladosti

Arapske Poslovice

[Nauka]
[Istina]
[Putovanje]
[Gorčina ivota]
[Vjera]

Nauka

[Navrh]

bullet

Utlub (a)l-ilma min al-mahdi il (a)l-lahdi.
Trai nauku od kolijevke pa do groba.
 

bullet

Utlub (a)l-ilma wa-Iau bi-(a)s-Sini.
Trai nauku makar morao ići i u Kinu.
 

bullet

Al-ilmu nurun.
Nauka je svjetlost.

Istina

[Navrh]

bullet

An-najtu fi-(a)s-sidqi.
Spas je u istini.
 

bullet

Qul (al)l-haqq wa-lau kna murra.
Reci istinu makar i gorka bila.

Putovanje

[Navrh]

bullet

Ar-rafqu thumma (a)t-tarq.
Prvo suputnik pa onda put.
 

bullet

Al-ajalatu min ash-Shaytan,
at-ta
khiru min ar-Rahmni.
Brzina je ejtanov,
a polaganost Samilosnikov (Boji) posao.

Gorčina ivota

[Navrh]

bullet

Dhikru (a)sh-shabbi hastratun.
Sjećanje na mladost je bolno.
 

bullet

Bada kharb al-Basra(t).
Zalud nakon pada Basre.
(tj. Poslije boja, kopljem u trnje).
 

bullet

Al-khamru umma (a)-khabisi.
Opojno piće (alkohol) je majka zla.
 

bullet

Četri su strane svijeta, cetri su potekoće ivota: Sjever je zatvor, jug je siromatvo, istok je dugi put, zapad je bolest.
 

bullet

Kuja ne laje zbog sela nego zbog sebe.

Vjera

[Navrh]

bullet

Hubbu (a)l-watani min al-mni.
Ljubav prema domu proizilazi iz imana.

Opaske

Za arapsku transkripciju koriteni su latinični ekvivalenti uobčajeni u modernoj arabistici.

Slova u zagradama se piu ali se ne izgovaraju.